5/6/2024
Welkom bij het ResearchManager systeem van Máxima MC!

Voor het toetsen van de lokale uitvoerbaarheid van (medisch) wetenschappelijk onderzoek maken wij gebruik van het ResearchManager CTMS.

Om gebruik te kunnen maken van ResearchManager binnen de MMC omgeving dient u eerst een account aan te maken. Heeft u al toegang tot het EDC? Dan is een nieuw account aanvragen niet nodig, dan is enkel een nieuwe rol aanvragen nodig.

Voordat een wetenschappelijk onderzoek van start kan gaan moet de raad van bestuur schriftelijk toestemming geven. In MMC is voor de volgende soorten onderzoek deze toestemming vereist.

  • WMO-plichtige studies waarbij MMC deelnemend of wervend centrum is.
  • Niet WMO-plichtige prospectieve studies waarbij MMC deelnemend of wervend centrum is.
  • Niet WMO-plichtige studies die mogelijk gepubliceerd gaan worden.

De uitvoerbaarheidsaspecten die worden beoordeeld zijn o.a. de relevantie van het onderzoek voor het eigen ziekenhuis, de lokale informatie van de proefpersoneninformatie, de uitwerking van privacy aspecten, of er afspraken gemaakt zijn met alle betrokken afdelingen, de financiële verantwoording, een beoordeling van het contract, etc.

 

De goedkeuringsprocedure binnen Máxima MC wordt uitgevoerd door de Commissie Lokale Uitvoerbaarheid Onderzoek (CLUO). Voor vragen hierover, of behoefte aan ondersteuning, kunt u bij de CLUO terecht.

Op onze intranetsite treft u meer informatie over de lokale uitvoerbaarheid en werkinstructies voor research manager.  Link (enkel toegankelijk binnen MMC): Pagina's - Lokale toestemming (mmc.nl)

 

CLUO
lokaleuitvoerbaarheid@mmc.nl

040-8889528 (telefonisch enkel in de ochtenden op ma/di/woe/do)